Trang chủ | Bản đồ site | Liên hệ 
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Sản phẩm
Công nghệ
Quan hệ cổ đông
Liên hệ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CP HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ THÔNG BÁO về việc tăng vốn điều lệ

Công ty CP Hoá chất Việt Trì báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Thông báo

THÔNG BÁO Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc

Tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa chất

Hình ảnh Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp Ngài Đại Sứ Nước Cộng Hòa Liên bang Nigielia

Trang chủ  >  Giới thiệu  >  Giới thiệu
Giới thiệu CTCP Hóa chất Việt Trì

- Tên giao dịch tiếng anh: Viet Tri Chemical Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp: Cổ phần
- Địa chỉ: Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: (84-210)3 911 513 – 3911 698
- Fax: (84-210) 3911 512
- Email: hcvtqt@hn.vnn.vn
- Website: www.viettrichem.com.vn
- Lĩnh vực hoạt động: chuyên sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản.

- Vốn điều lệ: 72.342.120.000 đồng
- Doanh thu: Năm 2008: 163,81 tỷ đồng; Năm 2009: 149.54tỷ đồng. Kế hoạch năm 2010 là: 158 tỷ đồng.
- Số lao động: 370 người.
- Sản phẩm chính:

+ Xút lỏng: NaOH công suất 20.000 tấn/năm

+ Clo lỏng: CL2 công suất 3.000 tấn/năm

+ Axit Chlohydric: HCL công suất 40.000 tấn/năm

+ Javen: NaClO công suất 10.000 tấn/năm

+ Canxi Clorua: CaCl2 công suất 3.000 tấn/năm

+ Thủy tinh lỏng: Na2SiO3 công suất 5.000 tấn/năm

+ Poly Aluminium Chloride ( PAC )6.000 tấn/năm

Với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật hóa chất có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm. Công ty Hóa chất việt trì luôn cố gắng vươn lên từng bước mở rộng qui mô sản xuất, hiện đại hóa. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường và xã hôi.

Số lượt đọc:  1817  -  Cập nhật lần cuối:  03/11/2010 01:48:55 PM